Ziyarat photographs

Ziyarat photographs
Click to See Ziyarat photographs

Zalim Hona Aib ki baat hai Mazloom hona aib ki baat nahi

Hazrat Ali A.S. (Pahle Imam) Ne ek jawab me kaha ke Zalim Hona Aib ki baat hai Mazloom hona aib ki baat nahi.