Ziyarat photographs

Ziyarat photographs
Click to See Ziyarat photographs

Rasool-ul-lah ne farmaya

Hazrat Muhammad   nae farmaya "Jabb mairee ummat main bidatain phoot parain toe Aalim kee zimadaree hai kae apnae ilm koe zahir karae orr joe aisa na karae uss per lanat hai."

[REFERENCE: Usool e Kafi Volume 1 Page 54]

Hazrat Muhammad  nae farmaya:-

Joe iss aalam main subha karae kae musalmanoon kae amoor kee fiqr orr uss ka ehtamaam na karae woe musalmaan nahin hai. Issee tarha joe Musalmaan kee madad koe pukaar raha hoe toe joe bhee uss kee awaz per labaik na kahae woe bhee Musalmaan nahin hai


[REFERENCE: Bihar ul Anwaar Volume 74 Page 339]


Rasool  nae aik chotae sae lashkar koe dushmanoon sae jang kae liyae bhaijha jab woe logg wapiss ayae toe Rasool  nae farmaya "Unn logoon kae liyae marhaba hai joe chotae jehad sae aa gayae orr abb unn kae ooper barra jehad baqi hai". Poocha gaya "Aae Khuda kae Rasool  Jehad e Akbar kia hai?" Aap  nae farmaya "Nafs sae jehad karna"

[REFERENCE: Wasail ul Shia Volume 11 Page 122]

Hazrat Muhammad  nae farmaya "Fuqha Rasooloon orr Paighambaroon kae uss waqt taq ameen hain jab taq umoor-e-dunya main dakhil na hoon". Poocha gaya kae aae Khuda kae Rasool  "Dunya main dakhil honae ka matlab kia hai"? Rasool  nae farmaya "Dunya main dakhil honae ka matlab hai badshah (taghoot) kee pairvee karnae lagain. Jabb Yae Ulima Sultan kee pairvee karnae lagain toe apnae dean kee hifazat main unn sae parhaiz karo".

[REFERENCE: Usool e Kafi Volume 1 Page 86, Kanz ul Amaal Hadith No. 28952]

Hazrat Muhammad  nae farmaya kae "Main apnee Ummat kae silsalae main na kissee momin sae khof khata hoon na kissee mushriq sae. Iss liyae kae momin ka Eemaan ummat koe gazand pohanchanae sae rokae ga orr mushriq ka kufar khud uss kee zilat o ruswayee ka sabab hoe ga. Haan uss munafiq kae gazand pohanchanae sae darta hoon joe charb zubaan hoe orr zubaan daraaz hoe kyonkae woe jinn cheezon kee khobee koe tum jantae hoe uss koe zubaan sae kahae gaa orr jinn sae tum koe nafrat hai uss koe anjaam dae ga"

[REFERENCE: Bihar ul Anwaar Volume 2 Page 110 ]

Hazrat Muhammad   nae farmaya "Qayamat kae din aik nida karnae wala nida karae ga kae Sitamgaar kahan hain? Sitamgaroon kae madadgaar kahan hain? joe logg Sitamgaroon kee dwaat main kapra daltae thae woe kahan hain? joe unn kee hathailee koe bandhtae thae woe kahan hain? joe unn ka qalam bandhtae thae woe kahan hain? Inn tamam Sitamgaroon koe aik jaga mehshoor karo.

[REFERENCE: Bihar Ul Anwaar Volume 75 Page 372]

Hazrat Muhammad   Nae farmaya: "Herr naikee kae ooper aik naikee hai yahan taq kae koee Rah-e-Khuda main shaheed hoe jayae jab woe Rah-e-Khuda main qatl kar diya jayae toe yae aisee naikee hai kae uss kae ooper koee naikee nahin hai.

[REFERENCE: Bihar ul Anwaar Volume 100 Page 10]

Hazrat Muhammad  nae farmaya "Sabb sae badd tar woe shakhs hai joe apnee aakhirat apnee dunya kae liyae baich dae orr uss sae bhee badd tar woe shakhs hai joe apnee aakhirat dosrae kee dunya kae badlae baich dae.

[REFERENCE: Bihar ul Anwaar Volume 77 Page 46]

Hazrat Muhammad   nae farmaya "Joe Shakhs kisse cheez main apnae Khuda koe Naraaz kar kae Badshah koe Razi karae woe Dean-e-Khuda sae Kharijj hai."


[TOHFUL AQOOL PAGE 75]

Hazrat Muhammad  (sawaw) nae farmaya "Joe Kissee Dolat Mandd Kae Paass aa kar uss kee Dolat kee wajah sae uss ka Ehteraam karae Uss ka 2/3 Dean chala jata hai"


[REFERENCE: TOHFUL AQOOL PAGE NO: 8]
Hazrat Muhammad  (sawaw) nae farmaya "Naiko Kaar kee Alamatain 10 hain"

1. Khuda kae liyae doastee karta hai.

2. Khuda kae Liyae Dushmani karta hai.

3. Khuda kae liyae Rafaqat karta hai.

4. Khuda kae liyae Juda hota hai.

5. Khuda kae liyae Ghussa karta hai.

6. Khuda kae liyae Khush hota hai.

7. Khuda kae liyae amal karta hai.

8. Khuda kae samnae Dast e Sawaal daraaz karta hai.

9. Khuda kae liyae Khusho o Khazo karta hai yahan taq kae Khuda sae Khof o Tarss kee Khaslat rakhta hai.

10. Khuda kae liyae Naikee karta hai.


[REFERENCE: TOHFUL AQOOL PAGE 21]